artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29...

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kłomnice

artykuł nr 7

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29...

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja  2019r.

artykuł nr 8

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29...

o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

artykuł nr 9

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29...

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

artykuł nr 10

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29...

o rejestrze wyborców Gminy Kłomnice