artykuł nr 6

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  NABORU

NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

 

Informuje się , że w  ogłoszonym  Zarządzeniem  nr. 122/2019 z dnia 06.08.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice naborze  na głównego specjalistę d/ s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice w Załączniku nr 1 do Zarządzenia zmienia się pkt.8 .1), który uzyskuje brzmienie :

„ 8.1) Wymagane dokumenty należy: przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 (liczy się data wpływu do Urzędu) lub składać osobiście w siedzibie Urzędu-ul. Strażacka 20,pokój 103, w terminie do 02 września 2019 r .do godz.: 15:30

w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego ”.

 

 

artykuł nr 7

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ D/S URBANISTYKI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU NA  GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ  D/S  URBANISTYKI, PLANOWANIA  I  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

Informuje się , że ogłoszony Zarządzeniem  nr. 112/2019 z dnia 17.07.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice konkurs na głównego specjalistę d/ s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice został nierozstrzygnięty z powodu na braku ofert.

artykuł nr 8

Ogłoszenie naborze na wolne stanowisko...

Stanowisko urzędnicze: główny specjalista d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w wymiarze 1/2 etatu.

artykuł nr 9

Informacja o wynikach naboru

NA KIEROWNIKA REFERATU ROZWOJU I PROMOCJI GMINY W URZĘDZIE GMINY W KŁOMNICACH OGŁOSZONEGO ZARZĄDZENIEM NR 170/2018 WÓJTA GMINY KŁOMNICE  Z DNIA 07.12.2018r.