artykuł nr 1

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru na stanowisko...

Wójt Gminy Kłomnice na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze , w tym kierownicze  stanowiska urzędnicze, oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Kłomnice  unieważnia nabór z przyczyn organizacyjnych  na stanowisko  referenta d/s ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska ogłoszony w dniu 17.12.2019 r. zarz...

artykuł nr 2

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na Stanowisko urzędnicze: referenta ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Przestrzennej i ochrony środowiska w wymiarze pełnego etatu.

artykuł nr 3

Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko...

W związku z ogłoszeniem przez Wójta Gminy Kłomnice naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 166/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dn. 4.11.2019r. do przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie:...

artykuł nr 4

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na...

Wymiar etatu: pełny etat Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania -3  lata Miejsce wykonywania pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach, ul. Strażacka 18A, 420270 Kłomnice

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ D/S URBANISTYKI, PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY KŁOMNICE.

Informuje się, że ogłoszony Zarządzeniem nr 122/2019 z dnia 06.08.2019r. Wójta  Gminy Kłomnice konkurs na głównego specjalistę d/s urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Kłomnice został nierozstrzygnięty z powodu na braku ofert.