artykuł nr 26

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dnia 13...

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

artykuł nr 27

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

artykuł nr 28

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

o prawie uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

artykuł nr 29

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 21...

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

artykuł nr 30

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 roku

 Treść w załączniku.

Załączniki:
Obwieszczenie MB