artykuł nr 21

Protokół z posiedzenia z dnia 10 września 2018 r. Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach

Załączniki:
Protokół 325 KB
artykuł nr 22

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 23

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kłomnice

artykuł nr 24

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

o rejestrze wyborców Gminy Kłomnice

artykuł nr 25

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego oraz Wójta Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.