artykuł nr 16

Plan Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w...

powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Kłomnice i Wójta Gminy Kłomnice w dniu 21 października 2018r.

artykuł nr 17

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej W Kłomnicach...

Podaje się do publicznej wiadomości wyborców skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicac

artykuł nr 18

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w...

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej

artykuł nr 19

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w...

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 20

Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w...

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.