artykuł nr 11

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach...

dotyczący losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 12

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I...

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowaniu

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 19...

Wójt Gminy Kłomnice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 14

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie zamiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach

artykuł nr 15

Komunikat Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12.09.2018

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kłomnice: ds. ustalenia wyników w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Rady Powiatu Częstochowskiego, Sejmiku Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 21 października 2018r.