artykuł nr 6

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI...

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2018