artykuł nr 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach...

 w sprawie przyjęcia: 1.Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  2.Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakre...

artykuł nr 2

Protokół z przeprowadzonych konsultacji...

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały dotyczącej wykonywania inicjatywy uchwałodawczej ogłoszonych Zarządzeniem Nr 142/2018 r. z dnia 10.10.2018 r. Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka.

artykuł nr 3

Protokół z przeprowadzonych konsultacji...

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu gminy Kłomnice ogłoszonych Zarządzeniem Nr.138/2018 r. z dnia 05.10.2018 r. Wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka.

artykuł nr 4

Protokół z przeprowadzonych w dniach od 5...

Protokół

artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o konsultacjach...

Wójt Gminy Kłomnice zawiadamia, że w terminie od 08.10.2018 do 16 10.2018 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne projektu statutu Gminy Kłomnice.