artykuł nr 6

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Kierownik Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Nieznanicach w wymiarze ½ etatu w ramach realizowanego projektu p.n. „Radosna młodzież szczęśliwi seniorzy z terenu gminy Kłomnice", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

artykuł nr 7

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje Boisko Orlik" w Nieznanicach

artykuł nr 8

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko animatora w kompleksie boisk sportowych "Moje Boisko Orlik" w Rzerzęczycach