artykuł nr 1

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

Na podstawie art. 78c ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów

Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie od I-VIII 2017 roku wynosi:
1. dla przedszkoli 840,78 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 293,22 zł.

Statystyczna liczba uczniów według stanu na dzień 30 września 2016 rok wynosi w:
1. przedszkolach - 210 osób,
2. oddziałach przedszkolnych - 157 osób.
 

Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie od IX-XII 2017 roku wynosi:
1. dla przedszkoli 865,50 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 266,72 zł.

Statystyczna liczba uczniów według stanu na dzień 30 września 2017 rok wynosi w:
1. przedszkolach - 204 osób,
2. oddziałach przedszkolnych - 168 osób.
 

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017