artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach