artykuł nr 21

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach...

Podaje się do publicznej wiadomości wyborców skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach

artykuł nr 22

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Częstochowie

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 47/17 Wojewody Ślaskiego z dnia 8 lutego 2017 roku

zmieniające zarządzenie sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4

Treść w załączniku.

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6...

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznczonej siedzibie Gminne Komisji Wyborczej w Kłomnicach.

artykuł nr 25

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie z...

w sprawie: zarządzonych na dzień 23.04.2017 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice.