artykuł nr 16

Ogłoszenie Gminnej Komisji Wyborczej w...

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2 oraz nr 12

artykuł nr 17

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Treść w załączniku

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4.

artykuł nr 19

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06...

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

artykuł nr 20

Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej w...

powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu Nr 4, do Rady Gminy Kłomnice w dniu 24 lutego 2017r.