artykuł nr 11

Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w...

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu nr 4 zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017 r.

artykuł nr 12

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach...

o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kłomnice w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 10...

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

artykuł nr 14

INFORMACJA O WYBORACH DO ORGANÓW JEDNOSTEK...

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu Nr 4 (obejmującym sołectwa: Bartkowice, Michałów i Pacierzów) zostaną przeprowadzone w dniu 23 kwietnia 2017r. w godzinach od 7.00 do 21. 00.

artykuł nr 15

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 8 marca...

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2017r.