artykuł nr 11

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzerzęczycach

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rzerzęczycach. Szczegóły w Zarządzeniu nr 56/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 23 marca 2017 roku

 

artykuł nr 12

Nabór na wolne urzędnicze samodzielne stanowisko pracy inspektor d/s obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Kłomnice

 Wójt Gimny Kłomnice ogłasza nabór na wolne urzędnicze samodzielne  stanowisko pracy inspektor  d/s obrony cywilnej, ochotniczych straży pożarnych i  zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Kłomnice w wymiarze ¾ etatu.

Szczegóły w Zarządzeniu nr 18/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 01.02.2017

 

Załączniki:
Informacja dotycząca naboru 18 KB