artykuł nr 1

Nabór na stanowisko Referent ds. stypendium i...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. stypendium i zasiłku szkolnego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

artykuł nr 2

Nabór na stanowisko Referent ds. księgowości

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. księgowości

artykuł nr 3

Nabór na stanowisko Referent d.s. obsługi...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent d.s. obsługi świadczeń wychowawczych z programu rodzina 500+

artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. księgowości w Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w wymiarze czasu pracy - pełny etat

artykuł nr 5

Nabór uzupełniający uczestników do...

Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice wspólnie z Gminą Kłomnice, w imieniu którego występuje Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach jako realizator Projektu pn. "Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach-szansą na skuteczną reintegracje społeczno-zawodową", ogłaszają nabór uzupełniający uczestników do realizowanego Projektu na okres pierwszego cyklu realizacji projektu 1.01.2017-31.12.2017.