artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid.: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora), obręb Konary, gmina Kłomnice