artykuł nr 1

2/2016 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa elektrociepłowni biogazowej zasilanej z lokalnych upraw rolnych o mocy do 500kW w miejscowości pacierzów na działkach nr 72 i 73

artykuł nr 2

1/2016 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa zespołu usługowego w zakresie: stacja paliw płynnych z LPG, budynków handlowo-usługowych oraz myjni samochodowej