artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2016

artykuł nr 12

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach

artykuł nr 13

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji opiniującej oferty