artykuł nr 1

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

artykuł nr 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

artykuł nr 3

Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ŚRODOWISKACH SENIORÓW Z TERENU GMINY KŁOMNICE

artykuł nr 4

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W SOŁECTWACH GMINY KŁOMNICE W ROKU 2016

artykuł nr 5

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert