artykuł nr 11

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15...

dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

artykuł nr 12

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15...

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Kłomnice.

artykuł nr 13

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14...

o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 14

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 14...

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

artykuł nr 15

Informacja Wójta Gminy Kłomnice o rejestrze...

W Urzędzie Gminy Kłomnice prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do...