artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 198/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 197/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych.

artykuł nr 8

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 października 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02 października 2015 r.

Informuję, że w poniedziałek  5 października 2015 r. o godzinie 10:00 w sali USC– pokój Nr 2, parter Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie gminy Kłomnice wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

artykuł nr 9

Ogłoszenie

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Kłomnice.

artykuł nr 10

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 15...

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika