artykuł nr 11

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 lipca...

o możliwości głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

artykuł nr 12

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6 lipca...

o prawie do uzyskania informacji o referendum ogólnokrajowym przez osoby niepełnosprawne

artykuł nr 13

Informacja Wójta Gminy Kłomnice o rejestrze...

W Urzędzie Gminy Kłomnice prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, w wyborach do Rady Gminy Kłomnice, Sejmiku Województwa Śląskiego i Wójta Gminy Kłomnice, a także w referendach lokalnych i ogólnokrajowych. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do...