artykuł nr 6

Komunikat Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 lipca...

Do podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

artykuł nr 7

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 15 lipca...

o możliwości sporządzenia wniosku o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

artykuł nr 8

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 lipca...

o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

artykuł nr 9

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 9 lipca...

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

artykuł nr 10

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 7 lipca...

o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.