artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02...

dla mężów zaufania wyznaczonych przez podmioty upoważnione w głosowaniu zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 151/2015 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

artykuł nr 3

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07 sierpnia 2015 r.

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 07 sierpnia 2015 r.
 
Informuję, że we wtorek  11 sierpnia 2015 r. o godzinie 10:00 w sali USC – pokój Nr 2, parter Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20 odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji ds. Referendum  dla przeprowadzenia na terenie gminy Kłomnice Referendum Ogólnokrajowego.
 
  Z up. Wójta Gminy
  Adam Śliwakowski
  Zastępca Wójta

artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Kłomnicez dnia 6 sierpnia...

dotycząca wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 6...

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu osób, mieszkańców Gminy Kłomnice, uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym