artykuł nr 1

4/2015 Raport oceny oddziaływania na środowisko

wymiana 2 szt. elektrowni wiatrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących fundamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

3/2015 Raport oceny oddziaływania na środowisko

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary na granicy działek nr 66 i 67, obręb Konary” (zachodnia część działek).

artykuł nr 3

2/2015 Raport oceny oddziaływania na środowisko

„Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary na granicy działek nr 66 i 67, obręb Konary” (wschodnia część działek).

artykuł nr 4

1/2015 Raport oceny oddziaływania na środowisko

Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 900 kW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary, na działce o nr ewid. 171, obręb Konary.