artykuł nr 1

3/2015 postanowienie podejmujące postępowanie w...

wymiana 2 szt. elektrowni wiatrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących fundamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

2/2015 Postanowienie o braku konieczności...

„ Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786” Przebudowa mostu w m. Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 drogi powiatowej nr 1024S.

artykuł nr 3

1/2015 Postanowienie o braku konieczności...

„Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”.