artykuł nr 1

2/2015 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

„ Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786”

artykuł nr 2

1/2015 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

„ Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej DK-1 (A-1) Borowno – Witkowice – DK-91 – Rzerzęczyce – Skrzydlów – Mokrzesz – DW786” Przebudowa mostu w m. Skrzydlów przez rzekę Wartę w km 8+150 drogi powiatowej nr 1024S.