artykuł nr 6

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201...

artykuł nr 7

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201...

artykuł nr 8

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201...

artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w...

Gmina Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny w Urzędzie Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, w wymiarze 1/2 etatu.

artykuł nr 10

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 309/XXXIX/2014 Rady Gminy Kłomnice z dnia 20.11.2014r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201...