artykuł nr 6

3/2014 Postanowienie o konieczności...

Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 900kW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary.

artykuł nr 7

2/2014 Postanowienie o braku konieczności...

Uruchomienie punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych w miejscowości Adamów, gmina Kłomnice przy ul. Skrzydlowskiej 12, działka nr ewid. 1179, obręb Adamów.

artykuł nr 8

1/2014 Postanowienie o braku konieczności...

Budowa stacji paliw i LPG wraz ze stanowiskami wymiany opon i mycia pojazdów zlokalizowanej w Kłomnicach przy ulicy Zachodniej, działka nr 3, obręb Kłomnice.