artykuł nr 6

3/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Punkt skupu złomu stalowego i metali kolorowych.

artykuł nr 7

2/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa jednej elektrowni wiatrowej mocy do 900 kW na terenie gminy Kłomnice w miejscowości Konary.

artykuł nr 8

1/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Realizacja ogrodu zoologicznego w miejscowości Rzerzęczyce na działce nr ewid. 10094, 9546, obręb Rzerzęczyce.