artykuł nr 1

8/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę drogi powiatowej na ciągu Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91

artykuł nr 2

7/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Zbieranie, składowanie i transport odpadów na działce 2143/1, 2143/2, 2145/3 w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej 159.

artykuł nr 3

6/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowści Konary, działka nr ewid. 66 i 67.

artykuł nr 4

5/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce ewid,: 57 oraz 56, 58 (oddziaływanie rotora) obręb Konary, gmina Kłomnice.

artykuł nr 5

4/2014 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2MW na terenie gminy Kłomnice w miejscowści Konary, działka nr ewid. 66 i 67.