artykuł nr 6

Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA DWA STANOWISKA ANIMATORA W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W RZERZĘCZYCACH W RAMACH PROJEKTU „ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012” W 2014 ROKU

artykuł nr 7

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 225/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 WÓ...

artykuł nr 8

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji...

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U z 2010r, Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie Rozdziału XII Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 225/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 WÓ...