artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 2

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW...

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH z dnia 28 luty 2014 r.

artykuł nr 3

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2014

artykuł nr 4

Nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy...

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

artykuł nr 5

Nabór kandydatów na dwa stanowiska animatora w...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA DWA STANOWISKA ANIMATORA W KOMPLEKSIE BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" W NIEZNANICACH W RAMACH PROJEKTU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w 2014 roku