artykuł nr 1

Porozumienie Nr U/6140 Wójta Gminy Kłomnice z...

w sprawie przejęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu

Dostępne kategorie:
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013