artykuł nr 11

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-...

Przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu zakładu odzysku opon oraz odpadow gumowych.

artykuł nr 12

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-...

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej lakierni samochodowej na bazę transportowo- eksploatacyjną.