artykuł nr 6

12/2012 postanowienie o braku konieczności...

Przedsięwzięcie polegające na uruchomieniu zakładu odzysku opon oraz odpadów gumowych.

artykuł nr 7

11/2012 postanowienie stwierdzające obowiązek...

Budowa fermy brojlerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

artykuł nr 8

10/2012 postanowienie o konieczności...

Przedsięwzięcie polegające na: "Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

artykuł nr 9

9/2012 postanowienie o braku konieczności...

Przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej lakierni samochodowej na bazę transportowo- eksploatacyjną.