artykuł nr 1

9/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie 2 szt. elektrowni waitrowych o mocy 100 kW i 250 kW na elektrownie wiatrowe szt. 2 o mocy po 500 kW każda i wysokości wieży 65 m na istniejących funadamentach, nr ewid. terenu nieruchomości 2923 oraz 2924/2, obręb Skrzydlów, gmina Kłomnice.

artykuł nr 2

8/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa stacji paliw i LPG wraz ze stanowiskami wymiany opon i mycia pojazdów zlokalizowanej w Kłomnicach przy ulicy Zachodniej, działka nr 3, obręb Kłomnice.

artykuł nr 3

7/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Składowanie i sortowanie metali żelaznych i nieżelaznych, w miejscowości Zdrowa, ul. Kłomnicka 85A

artykuł nr 4

6/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa budynku handlowo- warsztatowego z częścią socjalno-biurową.

artykuł nr 5

5/2013 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przedsięwzięcie polegające na realizacji instalacji do przetwarzania odpadów.