artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego schroniska dla zwierząt "AS"