artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, do realizacji na działce nr ewid.: 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, obręb Konary, gm. Kłomnice

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Odbudowa drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary gmina Kłomnice i Mstów uszkodzonej w wyniku powodzi

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Odbudowa drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary gmina Kłomnice i Mstów uszkodzonej w wyniku powodzi

artykuł nr 4

5 obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Przebudowa drogi gminnej na długości odcinka ~ 1,68 km do miejscowości Jamrozowizna