artykuł nr 11

Wyniki konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012


Informacja: w dniach  od 19 stycznia 2012 do dnia 27 stycznia 2012r zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. Do projektu nie wpłynęły żadne uwagi. Projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady Gminy Kłomnice na najbliższe posiedzenie.
 

artykuł nr 12

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012