artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 7

Obwieszzcenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, obręb Rzerzęczyce.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. budowy alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury, działka nr ewid. 9546, położonej w obrębie Rzerzęczyce.

artykuł nr 9

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. rozbudowy ulicy Księżej w Kłomnicach

artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

dot. rozbudowy ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice.