artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-6/2012

budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury

artykuł nr 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-5/2012

adaptacja nieużywanego budynku inwentarskiego na budynek produkcyjno- socjalny służący produkcji mebli tapicerowanych

artykuł nr 3

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-4/2012

dot. rozbudowy ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice

artykuł nr 4

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach DŚ-3/2012

Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Bartkowice oraz Pacierzów.

artykuł nr 5

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...

Przebudowa i nadbudowa budynku produkcyjno- magazynowego z zapleczem biurowo- socjalnym dla potrzeb produkcji zawieszek galwanicznych pokrytych tworzywem sztucznym.