artykuł nr 21

5/2010_wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa mostu nad rzeką Widzówką w ciągu drogi krajowej nr 91 w Kłomnicach

artykuł nr 22

4/2010_wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku: granica województwa łódzkiego-Kłomnice – Rudniki od km 71+908 do km 79+940 od km 80+117 do km 87+485 i od km 88+055 do km 88+450 o długości 15,795 km.

artykuł nr 23

3/2010_wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Kłomnicach

artykuł nr 24

2/2010_wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa stacjonarnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych na działce o numerze ewid. 2625 w miejscowości Kłomnice (teren oczyszczalni ścieków)

artykuł nr 25

1/2010_wniosek o wydanie decyzji o...

Przebudowa sieci gazowej w/c DN 350 CN 4,0 Mpa relacji Częstochowa – Bobry odcinek przy ul. Warszawskiej w miejscowości Lipicze, ul. Nowej i Janaszowskiej w miejscowości Kłomnice.