artykuł nr 16

3/2011 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek do produkcji stelarzy do mebli tapicerowanych

artykuł nr 17

2/2011 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków 2x400RLM z adaptacją technologii typowej opartej na reaktorze SBR w Niznanicach na działce nr ewid 526/36 k.m.2

artykuł nr 18

1/2011 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Rozbudowa istniejącej rozlewni płynnego gazu propan i propan-butan na działce o numerze ewidencyjnym 31/1 k.m. 1 obręb Bartkowice

artykuł nr 19

7/2010_wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa budynku z przeznaczeniem na warsztat naprawczo - wulkanizacyjny na działce nr ewid 89 w miejscowości Bartkowice

artykuł nr 20

6/2010_wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Zmiana sposobu uzytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na potrzeby punktu montażu mebli położonego w Zdrowej przy ulicy Strażackiej 1a na działce nr 289km 1, obreb Zdrowa, Gmina Kłomnice