artykuł nr 11

3/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Rozbudowa istniejącej hodowli zwierząt futerkowych, w miejscowości Garnek.

artykuł nr 12

2/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa i nadbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym dla potrzeb produkcji zawieszek galwanicznych pokrywanych tworzywem plastycznym w miejscowości Niwki, obręb Rzerzęczyce, gmina Kłomnice.

artykuł nr 13

1/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Odbudowa drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce-Kuchary, gmina Kłomnice i Mstów uszkodzonej w wyniku powodzi

artykuł nr 14

5/2011 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa drogi gminnej na długości odcinka ~ 1,68 km do miejscowości Jamrozowizna

artykuł nr 15

4/2011 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa budynku produkcyjno-usługowego z zapleczem socjalnym, wiaty magazynowej i budynku magazynowego dla potrzeb produkcji zawieszek galwanicznych pokrywanych tworzywem plastycznym.