artykuł nr 6

8/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa alpakarnii (hodowla alpak) oraz towarzyszącej infrastruktury.

artykuł nr 7

7/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Rozbudowa ulicy Księżej w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 8

6/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa przepompowni ścieków, w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 9

5/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa punktu zbierania odpadów, w miejscowości Kłomnice.

artykuł nr 10

4/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej, w miejscowości Bartkowice oraz Pacierzów.