artykuł nr 1

13/2012 wniosek o wydanie decyzji o...

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej lakiernii samochodowej na bazę transportowo- eksploatacyjną.

artykuł nr 2

12/2012 wniosek o wydanie decyzji o...

Budowa elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

artykuł nr 3

11/2012 wniosek o wydanie decyzji o...

Uruchomienie zakładu odzysku opon oraz odpadów gumowych.

artykuł nr 4

10/2012 wniosek o wydanie decyzji o...

Uruchomienie zakładu odzysku opon oraz odpadów gumowych.

artykuł nr 5

9/2012 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

adaptacja nieużywanego budynku inwentarskiego na budynek produkcyjno- socjalny służący produkcji mebli tapicerowanych.