artykuł nr 6

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału...

Rozbudowa istniejącej hodowli zwierząt futerkowych, obręb Garnek.

artykuł nr 7

2-Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału...

Przebudowa i remont dróg gminnych ul. Częstochowska, Bartkowska, Główna i Ogrodowa w Konarach

artykuł nr 8

1 - Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału...

Przebudowa dróg powiatowych nr 1031S (odcinek DK91 Zberezka - Zawada) i 1032S (odcinek Zawada - Konary - Pacierzów), gmina Kłomnice